Arama

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE  - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR


1.1.
İş bu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.porland.com (bundan sonra “WEB SİTESİ” veya “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 29188) hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.
 
1.2.  ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.porland.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
1.3. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı:  İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : BÜYÜKDERE CAD. USO CENTER NO: 245 İÇ KAPI NO: 43-44-45-46 Maslak- SARIYER/ISTANBUL
Telefon : 0850 259 46 43
E-posta: [email protected]

MERSİS:0474079264000001

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : %Customer.ShippingFirstName% %Customer.ShippingLastName%
Teslimat Adresi : %Customer.ShippingAddress1% %Customer.ShippingCity% / %Customer.ShippingCounty%
Telefon : %Customer.ShippingPhoneNumber%
Eposta: %Customer.ShippingEmail%
 
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ
2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı __/__/__  tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir..
 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde anlaşmalı kargo firması aracılığı ile gönderilir ve teslim edilir. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ALICI’nın teslimat adresinin bulunduğu yerde şubesinin olmadığı hallerde ÜRÜN, ALICI tarafından, SATICI’nın bildirdiği bir diğer yakın anlaşmalı kargo şubesinden alınacaktır.

4.2. ÜRÜN’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.3. Ayrıca SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4. Aksi açıkça belirtilmediği sürece Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 
4.5. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 
4.6. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde (paketin hasar görmüş olması, ürün paketinin aşınmış, yırtılmış, ezilmiş olması vb. Durumlar başta olmak üzere paket halindeki ürünün olağan kontrolü ile doğrudan anlaşılabilecek kusurlar), ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
4.7. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört ) gün içinde iade edecektir.
 
MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ
5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
 
MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 
6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
 
MADDE 7 - CAYMA HAKKI
7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
 
7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) gün içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN ile birlikte, ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi zorunludur.

SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması olan PTT kargo haricinde gönderilen iadelerde gönderi masraflarından SATICI sorumlu değildir.

7.3. Satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri iadeye etmek zorundadır.  Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır.

7.4. SATICI, satış anında yürüttüğü ve web sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda SATICI ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI'ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur.
 
7.5. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

7.6. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
 
MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
8.1. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak olup bu ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
Ayrıca, 
•    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde,
•    Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmelerde,
•    ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
•    Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
•    Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,
•    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde 
cayma hakkı kullanılamaz.

8.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
Her türlü Kozmetik Ürün - İç Giyim Ürünleri - Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü - Her türlü yazılım ve programlar - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

MADDE 9 - GİZLİLİK
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 10 - TEMERRÜT HALI VE HUKUKI SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
11.1. Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini SATICI’ya doğrudan iletecektir. Şikayetin SATICI’YA iletilmesi halinde SATICI sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
ALICI, satın almış olduğu mal ve/veya hizmet ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
 
11.2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarını ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
MADDE 12 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.
Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Satıcının bilgisayar ve elektronik veri kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.