Arama

Aydınlatma Metni

İMGE EV VE YAŞAM GEREÇLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

 

 1. Kişisel veri nedir, kim işler?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. İmge Ev Ve Yaşam Gereçleri Anonim Şirketi  (İmge”, “Porland” veya “Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

 

 

 1. Üyelerimizin işlenen kişisel verileri nelerdir?

 

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz.

İletişim Bilgileriniz: Cep telefonu numaranız, teslimat adresiniz, e-posta adresiniz,

Müşteri İşlem Bilgileriniz:  Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Çağrı Merkezi Kayıtları,  alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

 

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları nelerdir?

 

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz;  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep / Şikayetlerin Takibi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Ayrıca ticari ileti gönderimine ilişkin onayınızın bulunması halinde, Porland nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında reklam ve pazarlama amacıyla tarafınıza bilgi verilmesi başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçları ile de işlenebilecektir.

 

 

 1. Kişisel verileriniz hangi yöntem ile toplanmaktadır?

 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

 • porland.com adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • Mobil uygulama üzerinden yapılan alışveriş esnasında kullanıcı cihazlarından otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır),
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • Şirket tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü ve elektronik olarak,
 • Şirket tarafından kurulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı aracılığıyla e-mail kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
 • Sözleşmeler, mailleşme ve kullanıcı cihazları aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, elektronik ve yazılı olarak,

toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir?

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde Şirket tarafından işlenmektedir:

 • KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında;

Bu kapsamda (i) kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gibi) yerine getirmek amacıyla, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla, (üyelik sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, ürün yahut hizmet satışı, ürün ve hizmet tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir) (iv) hizmete yönelik soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, teslimat gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (v) satış ve satış sonrası hizmetler kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler yoluyla bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla, (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi, güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemler gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.

 • Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 uyarınca ve açık rızanız kapsamında aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:
 • İletişim, reklam ve pazarlama, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, promosyon ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • İletişim, reklam hedefleme ve pazarlama arşivi oluşturma ve ileriye dönük tarihlerde olası işbirliklerinde irtibat kurabilmek amacıyla,
 • Sözleşme yönetiminin sağlanması amacıyla,
 • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
 • Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
 • Şirket’in, İştirak Şirketlerinin ve Şirket ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları,
 • Satış, tele-satış, online satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla,
 • İletişim ve pazarlama faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla,
 • İnternet Sitelerini ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla,
 • İnternet Sitesi üzerinden ücretsiz Porland üyeliği oluşturulması amacıyla,
 • Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla,
 • Hediye, bülten ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla,

Kişisel verileriniz ayrıca, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin onayınız kapsamında “İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla,” işlenebilecektir.

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yasal mevzuat gereğince ve/veya kurulan sözleşmeler kapsamında tarafınıza çeşitli yan hak ve menfaatler sağlanması için gerekli olması halinde yurtiçinde paylaşılabilecektir. Ayrıca işbu veriler, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası amacıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Şirket tarafından kişisel verileriniz, reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinin kurulması, düzenlenmesi, tekliflerin oluşturulması, bunlara ilişkin gerekli işlemlerin icrası, ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinizin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi, ayrıca açık rızanızın ve elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin onayınızın varlığı halinde ise ayrıca ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirketimiz ve Şirket’in iştirak şirketleri ile birlikte pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, portföy çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, ve yine açık rızanızın varlığı halinde müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi, Şirket’in, İştirak Şirketlerinin ve Şirket ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, internet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi ile Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları gibi amaçlar kapsamında,  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak grup şirketlerimizden Porland Porselen Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, web sitesi sunucu hizmeti aldığımız Dal.Net firmasına, iş ortaklarımıza, İştirak Şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve amacı gerçekleştirmek için gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı ise söz konusu değildir.

 

 

 1. Kişisel Verileriniz ne kadar süre ile işlenmektedir?

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Bu hususta ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikasını   inceleyerek ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

 1. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak başvurular için başvuru adresi MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. USO CENTER BLOK NO: 245 İÇ KAPI NO: 43 SARIYER / İSTANBULdur. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Başvurularınız için web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

 

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.